Recentment s’ha obert la convocatòria d’ajuts del programa Viure al Poble Més de l’any 2012, el qual esta finançat per l’eix 4 “Desenvolupament sostenible local i urbà” del programa FEDER Catalunya 2007-2013. Les condicions per accedir a aquests programes són:

Els destinataris han de ser pobles de fins a 3.000 habitants.

No poden ser beneficiaris d’altres subvencions del fons FEDER.

El percentatge de cofinançament serà del 65% del cost del projecte.

Els projectes han de tenir una despesa subvencionable d’entre 600.000 i 1.200.000 euros.

Els projectes han d’anar en relació a les línies d’actuació següents:

-Ajuts per millorar els serveis turístics.

-Valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural.

-Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural.

El termini de sol•licitud dels projectes acaba el dia 16 de juliol de 2012.

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=609868&language=ca_ES

DCB Turisme i Desenvolupament Local col•labora habitualment en la preparació de candidatures per aquests programes.

Els comentaris estan tancats.

Scroll to Top