Existeix molta literatura i s’ha parlat molt sobre el Big Data i l’impacte que està tenint en diversos sectors. També en el món del turisme pot ser una eina clau pels gestors de les empreses i destinacions. Un bon exemple de la utilitat que té el Big Data en el turisme es posa de relleu en aquesta web creada pel BBVA. A partir de informació dels seus terminals i caixers, han fet un estudi de perfils de visitants per països, itineraris dels seus viatges, comportament, despesa turística….amb dades recollides durant els mesos de juliol i agost de 2014. La presentació permet consultar de forma interactiva qualsevol dada segregant país d’origen, llocs de destí i tipus de despesa realitzada.

Ho vam conèixer a la jornada de Big Data al Turisme Local organitzada per la Diputació de Barcelona.

Estudi Big Data - BBVA

Estudi Big Data – BBVA

 

DADES GENERALS DE CATALUNYA

Si s’analitza la despesa econòmica en el conjunt de l’estat espanyol, les Illes Balears, Catalunya i més específicament Girona, són els territoris més beneficiats per les transaccions realitzades amb targetes bancàries.

L’estudi mostra també la proporció de transaccions realitzades per visitants estrangers respecte a les que fa la població local: a Girona 38,53% de transaccions de visitants sobre el total, i a la resta de províncies catalanes oscil·len entre el 14,7% a Tarragona i el 18,5% a Barcelona.

Pel que fa als països emissors, França encapçala la llista a tot Catalunya, i pràcticament al 75% de les províncies espanyoles. Holanda, Regne Unit i Bèlgica hi són presents a tot el territori català, i destaquem els extracomunitaris com Rússia, Estats Units i Canadà, en les províncies de Barcelona i Tarragona.

DESPESA PER PAÏSOS D’ORIGEN DELS VISITANTS

El següent quadre mostra les dades econòmiques i de visitants per països d’origen, ordenades a partir de la mitjana de despesa per persona. Pel que fa als mercats emissors d’Europa, Regne Unit, Alemanya i Irlanda són els països amb la despesa mitjana més alta. Dins aquesta anàlisi, cal destacar França amb 771.601 visitants i una despesa de 103€ per persona.

Dades dels països d'origen

Dades segons els països d’origen

 

DESPESA PER CATEGORIES:

El present estudi ha analitzat diversos ítems on es calcula on hi ha hagut més despesa dels diversos països. Majoritàriament, destaquen els serveis immobiliaris amb una despesa mitjana de 529€ per persona, dels quals més del 50% provenen de França i Regne Unit. En segon lloc, les despeses de viatge i serveis d’allotjament hoteler també suposen un punt important.

Per ordre d’importància en despesa per persona, trobem les següents categories:

 • Vehicles  331€/persona
 • Activitats d’oci 144€/persona
 • Articles de la llar 114€/persona
 • Tecnologies 112€/persona
 • Serveis de transport 107€/persona
 • Moda 106€/persona
 • “Hyper” 87€/persona
 • Bars i restaurants 76€/persona
 • Esports i joguines 72€/persona
 • Salut i bellesa 69€/persona
 • Altres serveis 69€/persona
 • Alimentació 61€/persona
 • Salut 56€/persona

Per tant, estem davant una eina que ens proporciona una informació molt útil en la creació de productes turístics, gestió de destins i inclús per serveis externs al sector,  però que es veuen implicats en el moviment de turistes internacionals en el nostre país. D’alguna manera, afecta a diversos mercats de producció i serveis que poden estar interessats en enfocar els productes a nous segments de mercats per augmentar la seva competitivitats, o fins i tot, replantejar-se el model de negoci.

Article: DCB Turisme i Desenvolupament Local @DCBTurisme

Els comentaris estan tancats.

Scroll to Top