Mètode DECABA per la millora d’empreses i destins turístics

1. Estudi de mercat

A través d’una base de dades pròpia de més de 600 productes turístics temàtics de 650 operadors de turisme de tot el món (Europa, Estats Units, Canadà, Australia) realitzem anàlisis sobre els productes que estan oferint, les noves tendències turístiques que van sorgint als països seleccionats i les característiques dels potencials mercats emissors. Aquesta informació és bàsica per portar a terme satisfactòriament tot el procés, perquè ens ofereix el coneixement necessari per adaptar la destinació o la empresa turística a aquestes tendències.

Així mateix, realitzem diagnosis molt aplicats sobre l’empresa i/o destí turístic per poder veure els punts forts i els punts febles, el que està fent bé i allò en que pot millorar.

2. Adaptació de la destinació i/o empresa

El següent pas és, a través de l’estudi de mercat inicial, adaptar la oferta turística a la demanda existent. És a dir, oferim el nostre suport i experiència per adequar el destí o l’empresa turística a les demandes dels operadors per millorar la seva posició global i poder atreure els turistes dels mercats analitzats. Això inclou accions d’adaptació dels establiments, capacitació professional, millores en la organització interna, i promoció i màrqueting turístic.

3. Creació de producte turístic

Els mercats turístics cada vegada més demanden productes turístics tematitzats, segmentats i especialitzats. A través de l’anàlisi de productes i de la unió de diferents agents turístics d’un territori, oferim suport per crear una àmplia gamma de productes turístics tematitzats que estiguin en la línia del que ofereixen els principals operadors de turisme, ajudant-los a actualitzar i introduir nous productes en els seus catàlegs.

4. Comercialització

Per últim, a través de la nostra xarxa de contactes, ajudem a promocionar i comercialitzar els productes, empreses o destins turístics als principals operadors europeus. Entre altres coses, ajudem a coordinar entrevistes o crear material i dossiers professionals sobre els productes, presentacions, etc. En definitiva, anar a oferir els productes, empreses o destins turístics a aquests operadors que prèviament hem analitzat.

Així mateix, també ajudem a realitzar accions adreçades al públic final, a través de la comunicació online i offline, amb especial èmfasi en el màrqueting virtual a través d’Internet i les xarxes socials.

círculo-cerrado-del-vector-de-las-flechas-rojas-33297323

Scroll to Top