(Català) Ocupació i espais naturals protegits a França

Sorry, this entry is only available in Catalan and European Spanish.

One Response to (Català) Ocupació i espais naturals protegits a França

  1. […] Aquest tipus d'estudis són essencials per donar a conèixer la importància econòmica i no només mediambiental de les figures de preservació. En aquests línia, el Réseau Grands Sites de France també elabora informes per mostrar la correlació entre preservació mediambiental i llocs de treball, tal com venim explicant des de DCB. […]

Scroll to Top