El passat mes de març es va publicar l’estudi Eurobarometer 2016, encarregat per la Comissió Europea. Aquest estudi  ofereix una perspectiva del comportament vacacional dels europeus a través d’una enquesta telefònica realitzada a més de 30.000 residents en 28 països de la Unió Europea i 5 que no són UE.

Fa uns mesos vam fer un primer article analitzant algunes de les dades més rellevants, que podeu trobar en aquest enllaç

A continuació us oferim més informació d’aquest interessant estudi, clau per entendre la demanda europea de turisme als destins catalans.

eurobarometer 2016 portada

 

Motius per tornar a passar les vacances al mateix lloc

En aquest cas de nou, no hi ha variacions apreciables respecte als anys anteriors.

Per ordre d’importància, les característiques naturals del destí, la qualitat de l’allotjament, els atractius culturals i històrics, el nivell de preus, l’acollida i els serveis disponibles (transport, restaurants, etc.) són els que concentren el major nombre de respostes.

Fonts d’informació utilitzades per planificar les vacances

Malgrat que les respostes no han variat gaire respecte a anys anteriors, cal tenir present que les noves tecnologies de la informació es van imposant, tant en el procés de informar-se com en la reserva dels serveis.

Tot i això, la recomanació d’amics i familiars (51%) és  la principal font d’informació.

És important destacar la importància que va adquirint l’opinió dels viatgers a través de les webs i xarxes socials. En l’enquesta s’ha modificat l’opció “internet” per una doble resposta, a més de les xarxes socials:

  • Webs que recullen opinions i valoracions dels viatgers, 34% de respostes
  • Webs de les destinacions, 17% de respostes
  • Referències de les xarxes socials, 12%

La suma de les tres arriba al 63% del total de respostes, superior a les dades de l’any anterior en què “internet” representava el 46% i xarxes socials 8%. En total, el 54%.

L’experiència de viatges anteriors és la tercera en ordre de importància i es manté amb un 33% pràcticament sense canvis des del 2009.

La quarta opció correspon a les agències de viatges i oficines de turisme “presencials” amb un 13% que ha disminuït en 9 punts els últims anys.

Formes de reservar les vacances el 2015

En aquest cas el plantejament també ha canviat respecte a anys anteriors i es fan més concretes les opcions vinculades a les reserves online. D’un genèric “internet” amb un 66% l’any 2015 es passa a:

  • Webs d’operadors, companyies aèries, etc. – 32%
  • Webs comercials que ofereixen allotjaments de particulars – 24%

La resta d’opcions són similars a anys anteriors: algú conegut, oficina d’agència de viatges, telèfon, reserva in situ, a excepció de la que indica “no necessito fer cap reserva” se suposa que perquè s’allotja a casa d’algun familiar o amic.

Canvis de plans de les vacances durant 2015

Es tracta també d’una nova pregunta, en aquest cas per conèixer fins a quin punt els consumidors van variar les seves vacances el 2015 en funció de diverses situacions que es plantegen en l’entrevista.

La resposta és de moment, força contundent: un 86% no va modificar els plans inicials  però entre un 1 i un 5% de les respostes ho han fet a causa d’atacs terroristes, crisis dels refugiats, inestabilitat social,  etc.

 

 

El qüestionari no s’acaba aquí. Per als qui volen aprofundir, hi ha encara molta informació a disposició, habitual en enquestes d’aquest tipus, com ara amb qui han viatjat, durada, tipus d’allotjament, nivell de satisfacció, etc.

I finalment, pel que fa a la previsió del 2016, 3 preguntes que mostren que els enquestats no tenen previst en general canviar els seus plans de vacances i per tant, bones notícies per als destins i establiments, sobretot dels propis països i d’Europa.

La informació que proveeix aquest document també està segmentada per països d’origen i per tant, és de molta utilitat per conèixer no només les tendències generals sinó les específiques dels principals països d’origen dels turistes que ens visiten més habitualment.

Article: DCB Turisme i Desenvolupament Local @DCBTurisme

Els comentaris estan tancats.

Scroll to Top