biodiversite

Els espais naturals protegits són importants elements estructuradors del territori, i com a tals compleixen diverses funcions. Segurament la funció principal és la de donar resposta  a les necessitats de protecció, ordenació i conservació de territoris singulars, essent hàbitat de nombroses espècies de flora i fauna. També serveixen per fomentar la recerca, i augmentar el coneixement que tenim sobre el nostre entorn natural. Però a part d’aquestes funcions, els espais naturals protegits són instruments de desenvolupament local, ja que generen nombrosos llocs de treball directes i indirectes, i atreuen una gran quantitat de visitants que busquen descobrir aquests espais  i realitzar activitats físiques en entorns de gran qualitat ambiental.

Els espais naturals protegits generen llocs de treball de diverses tipologies: des de la gestió administrativa, comunicació, educació ambiental o vigilància, fins a les activitats recreatives o el guiatge. A més, també generen altres llocs de treball de caràcter temporal, tant per a l’adequació dels espais com per a la construcció i manteniment de instal•lacions i infraestructures. Les categories i formes de contractació són molt diverses.

A França, entre 3000 i 5000 professionals treballen en organismes que gestionen espais naturals protegits. Aquest tipus de llocs de treball són força “joves”, ja que els primers es remunten a la creació dels parcs nacionals a França durant els anys 60. El nombre d’organismes que contracten és de més de 300.

metier

Els llocs de treball s’agrupen en diverses categories:

1.Informació i educació ambiental (Acollida, Comunicació, Animació i Pedagogia Mediambiental,  Documentació).

2.Administració i suport (Assistència administració i Secretaria, Gestió administrativa jurídica i financera, Direcció, Logística, Geomàtica, Informàtica i bases de dades).

3.Preservació del patrimoni natural i cultural (Gestió de zones específiques, Manteniment, Coneixement i Valorització del Patrimoni Cultural, Vigilància i Policia de natura, Coneixement i Gestió del Patrimoni Natural).

4.Ordenació del territori i desenvolupament (Urbanisme i Arquitectura, i Ús Públic)

Les dades d’aquest article provenen de “Atelier technique des espaces naturels” , que agrupa 19 organismes responsables de la gestió de la natura i de la protecció de la biodiversitat a França.

També al Réseau Grand Sites de France, xarxa dels principals “paisatges culturals” del país, és a dir, espais que incoporen al seu valor natural un interès cultural, mostra 9 vídeos realitzats per diferents professionals que hi treballen, explicant les tasques que desenvolupen. Entre els entrevistats, hi ha directors de Grand Sites, responsables de desenvolupament, guardes de natura, càrrecs electes, tècnics de medi ambient, inspectors, paisatgistes i mediadors culturals, entre altres.

grand-site-de-france

Del Réseau Grand Sites de France n’hem parlat en altres articles del nostre blog, entre d’altres aquest sobre unes trobades organitzades per aquesta institució en què es remarcava que “alguns governs en temps de crisi aposten per la valortització del paisatge com a eina de desenvolupament econòmic, cohesió social i millora de la qualitat de vida”. Podeu trobar l’article al següent enllaç: hhttp://www.decaba.com/es/grands-sites-de-france/

Article: Ignasi Capellà Ballbé

One Response to Ocupació i espais naturals protegits a França

  1. […] Aquest tipus d'estudis són essencials per donar a conèixer la importància econòmica i no només mediambiental de les figures de preservació. En aquests línia, el Réseau Grands Sites de France també elabora informes per mostrar la correlació entre preservació mediambiental i llocs de treball, tal com venim explicant des de DCB. […]

Scroll to Top