França compta amb una xarxa de 51  parcs naturals regionals que es van crear fa 50 anys  per protegir i millorar les àrees rurals.  Un “Parc Natural Regional” és un territori predominantment rural on els paisatges, els ambients naturals i el patrimoni cultural són de gran qualitat, però el seu equilibri és fràgil. S’organitza entorn d’un projecte concertat de desenvolupament sostenible, basat en la protecció i millora del seu patrimoni natural i cultural.

La xarxa s’estén per tota la geografia francesa amb 8,7 milions d’hectàrees (15% del territori), en el que hi viuen 4 milions de persones repartides en 4.300 municipis. Acullen unes 60.000 explotacions agrícoles i 320.000 empreses, el què representa el 7% del teixit econòmic del país.

Els seus habitants aspiren a gaudir d’un model de desenvolupament que els permeti tenir una bona qualitat de vida i de benestar. Per aquest motiu els Parcs Regionals tenen com a funció estimular l’economia dels territoris, augmentar la riquesa, i reforçar la solidaritat entre els habitants, sense malmetre els recursos naturals, contribuir al escalfament climàtic ni comprometre l’equilibri dels ecosistemes.

El juny del 2016 la Federació de Parcs Naturals Regionals francesos va publicar un document que trobem molt interessant i que determina l’estratègia de desenvolupament en els Parcs, pivotant a l’entorn de 4 eixos de creixement:

  • Afavorir la cooperació

La vocació dels Parcs es la d’afavorir la cooperació interempresarial i desenvolupar l’economia “circular” que permet valoritzar els productes de rebuig que s’han generat en l’etapa anterior. En aquesta línia, donen suport a la creació de cadenes de valor dels recursos locals i d’aquesta manera, possibilitar la creació de llocs de treball i d’empreses.

També promouen la relació entre empreses i consumidors locals, la innovació i la recerca. Són especialment curosos en la gestió dels bens comuns: aigua, terra, aire, perquè siguin utilitzats de forma equitativa i s’asseguri la seva preservació per a les generacions futures.

  • Posar a disposició dels actors econòmics els atractius territorials

Els Parcs són espais privilegiats per viure i treballar. Els recursos naturals i culturals estan protegits i posats en valor, així com el treball dels artesans i pagesos. Són espais on s’hi viu bé, hi tenen lloc moltes activitats de lleure afavorides per un model de turisme sostenible.

Han creat la marca “Valeurs Parc Naturel Régional” que ajuda a visibilitzar tots aquests actius i els productes locals més enllà del territori.

  • Acollir emprenedors de noves activitats

El conjunt de factors que defineix la qualitat de vida en un Parc és un estímul per atreure noves activitats econòmiques promogudes per persones que volen fer compatible el seu projecte empresarial i personal.

En aquest sentit, els Parcs treballen per identificar necessitats no satisfetes i crear plataformes territorials i d’emprenedoria que fomentin la innovació i el treball en xarxa entre tots els actors.

  • Donar suport a la innovació, conjugant economia, energia i biodiversitat

Els Parcs contribueixen a la creació de iniciatives locals de cooperació en matèria energètica integrades per empreses, entitats locals i consumidors.

Fomenten els projectes de recerca en matèria de salut, benestar i alimentació d’alta qualitat mediambiental així com projectes d’ecoconstrucció i “biomimetisme”, és a dir aplicant solucions tecnològiques inspirades en els dissenys de la natura.

L’article incorpora exemples de bones pràctiques que es realitzen en diferents parcs.  En volem destacar els següents:

Rellançament de l’activitat “colorants vegetals”. A partir d’una associació i d’un jardí conservador de plantes tintoreres, s’ha tornat a posar en marxa la producció i venda de colorants vegetals. Per als agricultors és una activitat ecològica interessant, permet crear ocupació, crear xarxa entre les empreses i posar en valor els coneixements tradicionals vinculats a les característiques dels terrenys i del clima provençal.

Finançament participatiu.

El Parc ha posat en contacte als productors locals amb la plataforma “Ruche qui dit oui”, de venda i distribució directa i agrupada de productes alimentaris i artesanals. Aquesta iniciativa s’ha ampliat amb accions de finançament per internet “Kisskissbankbank”  que han permès posar en marxa una explotació hortícola o instal·lacions de Land-art. (art creat en la natura, utilitzant materials naturals com pedres, fulles o terra)

També mitjançant una altra plataforma  “Hello Merci” de préstecs solidaris entre particulars, s’han finançat una cerveseria artesana, un forn de pa i projectes d’altres 15 petits comerços, per un import de prop de 90.000 € per part d’uns 300 habitants durant un any.

Article: DCB Turisme i Desenvolupament Local @DCBTurisme

Els comentaris estan tancats.

Scroll to Top