RETECORK és la Xarxa Europea de Territoris Surers, constituïda formalment l’any 2007. Aquesta xarxa està formada per 61 entitats públiques i privades d’Espanya, Portugal, Itàlia i França. El projecte RETECORK té com a objectiu central la defensa dels interessos dels territoris surers per contribuir al seu desenvolupament sostenible des d’una perspectiva socioeconòmica, cultural i ambiental. Així mateix, busca el manteniment de l’activitat surera, que ha estat una font de riquesa tradicional als territoris de la xarxa, i iniciar estratègies de treball vinculades a la promoció econòmica, el foment de l’ocupació i l’obertura als mercats internacionals.

Per aconseguir-ho, es treballa en diferents línies :

La defensa del sector surer davant les administracions públiques locals, regionals, nacionals i europees.

Intercanvi de coneixements (científics, tecnològics, econòmics, culturals i socials) entre els diferents territoris de RETECORK.

La realització d’estudis i informes relacionats amb el sector del suro, tals com inventaris de museus i centres d’interpretació surers, espais naturals protegits amb presencia de alzina surera o artesans.

La divulgació d’informació sobre programes i línies de finançament per presentar projectes conjunts.

Accions de formació professional vinculades al desenvolupament industrial, la cultura, l’artesania i el medi ambient.

La promoció de campanyes de sensibilització vers els valors del suro (qualitat, seguretat alimentària i respecte pel medi ambient).

– La valoració turística dels paisatges i del patrimoni surer

Serra de San Pedro

Podeu trobar més informació sobre el projecte a la renovada pàgina web del projecte www.retecork.org

I recentment el projecte ha entrat a les principals xarxes socials, amb la creació de perfils a Facebook https://www.facebook.com/RETECORK?fref=ts i a Twitter https://twitter.com/RETECORK

Josep Capellà està vinculat al projecte RETECORK des dels seus inicis, col·laborant en la conceptualització i definició del projecte, la redacció de la documentació per aconseguir les primeres subvencions i en l’assessorament en temes de desenvolupament local i turisme.

Article: DCB Turisme i Desenvolupament Local

One Response to Retecork

Scroll to Top