Suport a la creació de producte turístic

DECABA Turisme i Desenvolupament Local és una consultora que a més de la gestió de destins turístics litorals i de l’assessorament a zones rurals i de muntanya, des del 2008 s’ha anat especialitzant en els mercats de turisme actiu i de  natura, tant a nivell de comportament de la demanda com dels requeriments i especialització de l’oferta d’allotjament i de serveis.

Operadors

DECABA Turisme i Desenvolupament Local pot donar resposta  a les diferents fases de creació de productes i de la seva comercialització en diferents nínxols de mercat,  ja que integrem també a professionals que han treballat en agències de receptiu on-line i en agències especialitzades en la creació de productes per a col·lectius.

 Entre els principals recursos amb què compta l’empresa per incidir en aquests mercats, cal destacar els següents:

  •  Base de dades de més de 650 operadors turístics europeus especialitzats en turisme de natura, senderisme, cicloturisme, activitats nàutiques, vacances actives per a famílies, turisme actiu, enogastronomia, cultura, touring i altres.
  • Anàlisi exhaustiu de més de 600 productes que ofereixen aquests operadors a partir de fitxes que recullen les seves principals característiques, com ara durada, allotjament i règim alimentari, clients als que s’adreça, preu, composició del producte, activitats que incorpora, paraules clau utilitzades en la descripció i altres elements rellevants d’utilitat en la creació de productes.
  • Anàlisi de les principals tipologies de destinacions i de xarxes d’establiments a Europa, adaptades als requeriments de senderistes, cicloturistes i ecoturistes.
  • Base de dades de 650 adreces d’interès de tot el món (Europa, Estats Units, Canadà, Australia) que inclou mitjans de comunicació i federacions esportives.

 

Scroll to Top