La Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat el 2017 com l’Any del Turisme Sostenible pel Desenvolupament.

L’Organització Mundial del Turisme ha creat la web Tourism 4 Development 2017 per difondre aquesta iniciativa i donar pautes sobre quines poden ser les línies de actuació en què es podrien centrar les entitats, organitzacions, sector privat, universitats i agents turístics (fins i tots els turistes) que vulguin sumar-se a la iniciativa. Són les següents:

·         Campanyes i sensibilització

·         Creació i difusió de coneixement

·         Formulació de polítiques

·         Capacitació i educació

A més anima als agents interessats a informar a la OMT sobre les iniciatives que desenvolupin per tal que pugui documentar i difondre els resultats assolits durant l’Any.  Es relacionen diferents exemples de quines activitats es podrien portar a terme, qui ho hauria de fer i quina informació s’hauria de recollir per fer-ne difusió. Tot això ho trobareu en la següent guia en castellà:

 

Actualment ja hi ha moltes activitats d’entitats i empreses publicades a la web. Les podem consultar a l’apartat COMPARTIR sota tres epígrafs:

·         COMPARTIR SOLUCIONS

·         COMPARTIR HISTÒRIES

·         COMPARTIR CONEIXEMENTS

 

us animem per tant a enviar també les vostres en alguns d’aquests links. És molt senzill!!

L’any 2017 ofereix una oportunitat única per donar visibilitat al potencial que té el turisme per ajudar a que el nostre món esdevingui un lloc de prosperitat i benestar per a tots. Us deixem un vídeo que la OMT ha creat per difondre aquesta iniciativa.

Article: DCB Turisme i Desenvolupament Local @DCBTurisme

Els comentaris estan tancats.

Scroll to Top